Stems

(136)
Chromag BZA 35 Stem
Chromag BZA 35 Stem
AU$93.75 - AU$147.95 Save 31% - 56%
Deda Zero Stem
Deda Zero Stem
AU$31.64 - AU$33.68 Save 28% - 32%
Deda Zero1  Stem
Deda Zero1 Stem
AU$49.06 - AU$54.06 Save 28% - 34%
Ritchey Trail Stem
Ritchey Trail Stem
AU$41.01 - AU$62.98 Save 12% - 42%
Renthal Apex Stem
Renthal Apex Stem
AU$161.15 - AU$177.19 Save 13% - 21%
Deda Logo Road Stem
Deda Logo Road Stem
AU$33.68 - AU$35.88 Save 23% - 28%
Renthal DUO MTB Stem
Renthal DUO MTB Stem
AU$130.37 - AU$131.84 Save 35% - 36%
Nukeproof Neutron AM Stem
Nukeproof Neutron AM Stem
AU$33.68 - AU$40.02 Save 33% - 43%
Nukeproof Horizon Stem
view more colours
Nukeproof Horizon Stem
AU$80.58 - AU$89.35 Save 35% - 42%
Prime Primavera Carbon Stem
Prime Primavera Carbon Stem
AU$142.09 - AU$161.15 Save 21% - 30%
ITM Ergal Stem
ITM Ergal Stem
AU$70.31 - AU$71.77 Save 29% - 31%
Deda Zero 2 Stem
Deda Zero 2 Stem
AU$51.28 - AU$65.93 Save 19% - 37%
Ragley Stubbing Stem V2
Ragley Stubbing Stem V2
AU$54.21 - AU$61.52 Save 25% - 33%
Funn Funnduro 35 Stem
Funn Funnduro 35 Stem
AU$39.54 - AU$45.40 Save 52% - 58%